Menü
Hakkımızda

Sık Sorulan Sorular

Verdiginiz hizmet ve ürün karşılığında, müşterinizin size ödeyeceği bedeli resmileştiren evrak. Tüm vergi mükellefleri için zorunlu kullanması gereken bir evraktır. Opsiyonel kağıt cins ve ölçülerinde basılabilir. (Örnek: Sürekli form fatura, Koçan fatura, Tutkallı fatura, A4 lazer fatura, A5 Fatura vs.)
Verdiginiz ürünlerin miktarını, cinsini belirten ve sevk olacak adresi beyan eden resmi evrak. Tüm vergi mükellefleri için zorunlu kullanması gereken bir evraktır.
Vergi mükellefi olan işletmelerin, sade vatandaşlardan (çiftçiler hariç) aldıkları mal yada hizmet karşılığında düzenledikleri onaylı belgeye gider pusulası denir.
Araç sahibi tarafından, bir ücret karşılığında yük (eşya, mal) taşıyan gerçek veya tüzel kişi olan nakliyecilerin taşıdıkları eşya için düzenledikleri bir belgedir.
Taşıma irsaliyeleri üç örnek düzenlenir. Bir örneği eşyayı taşıttırana, bir örneği eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir. Bir örneği de taşımayı yapan nezdinde saklanır. Taşıma irsaliyesinin götürü usulde vergiye tabi olanlar tarafından da düzenlenmesi zorunludur.
Ambar Teslim-Tesellüm Fişi (ATF), Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, söz konusu hizmeti veren firma, tedarikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme suretiyle söz konusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini belgelemek üzere düzenlenen evraktır.
Verilen mal yada hizmet karşılığı karşı taraftan alınan ödeme cinsini ve miktarını belgeleyen matbu evraktır.
Seri numaralı yada numarasızdır.
Tahsilat makbuzunun olmadığı durumlarda,
Ödemeyi yapan firma tarafından düzenlenen ve tahsilatı yapan tarafından imzalanan matbu evraktır.
Adisyon, hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir.
Bordro, İşçiye ödenmesi gereken ücreti ve kesintileri gösteren işveren tarafından her işçiye ayrı düzenlenmesi gereken belgedir. Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutara ücret denir.
Firma ve kişisel bilgilerin üzerinde bulunduğu genel olarak 5,5 x 8,5cm ebatında tasarlanan ve basılan, ancak isteğe bağlı olarak farklı ebatlardada olabilen, çok çeşitli kağıtlar kullanılarak basılan en küçük tanıtıcı belgedir.
Firmanın ticari ünvanını, kurumsallığını bir disiplin içinde gösterdiği, genelde A4 ebatında tasarlanan ve basılan onaysız evraktır. Genelde 1. Hamura basılmasının yanında çeşitli özel ve fantazi kağıtlarada basılarak, firmanın imajı ve söz edilirliği arttırılabilir.
Birçok firmanın kurumsallık yarışına girdiği iş dünyasında, firmalar olabilecek her alanda kendi isimlerinin duyulması ve kendi varlıklarının hatırlanması çabasına girdiler. Bu çabaların sonucunda da kendilerini özellikle dış yazışmalarında ve firma dışı işlerinde kullandıkları her türlü materyale kendilerini temsil edecek bir çeşit imza atmakta buldular. İlk olarak antetli kağıtlar, hem posta hem de elektronik posta yoluyla yapılan her türlü iletişimde firma içi ve dışında kullanılmaya başlandı. Ancak firmanın logosu, ismi ve adres bilgilerini üzerlerinde bulunduran antetli kağıtlar gittikleri zarf içinden çıkarılana kadar istenen etkiyi veremiyordu. Bunun çözümü olarak firmalar diplomat zarf dediğimiz zarfları kullanmaya başladılar.
Firmaların kurumsal evrakları arasında olan torba zarflar genellikle kurumun renginde de tasarımı yapılabilinir. Kurumsal kullanımlarda torba zarf üzerinde firmanın iletişim bilgileri ve logosu gibi bilgiler de bulunur. Torba zarf ölçüleri çok çeşitli olması sebebi ile iyi birer düzenleyici araçtır. Bu sebeple ofislerde olduğu kadar evlerimizde de kullanılır. Torba zarflarlar ofislerde evrak taşınması, saklanması yanı sıra personel dosyası olarak ve arşivlerde saklama aracı olarak kullanılır. Ayrıca resmi kurum ve kuruluşlarda sıklıkla kullanılan torba zarflar resmi yazışmaların vazgeçilmez saklama ve taşıma araçlarıdır.
Firmaların kiraya verdikleri yada personellerine zimmet ettikleri araçlarına ait tüm detaylı bilgileri ve aracı kullanan kişi yada kişilerin bilgilerin yer aldığı matbu evraktır.
Satılan ürünün, ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzuna göre kullanılmasına rağmen, garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek ve garanti kapsamına giren arıza veya istenmeyen durumların, en az 2 yıl süre ile ücretsiz olarak garanti belgesi ekindeki listede yazılı servislerde tamirinin veya yenisi ile değiştirilmesinin yapılabileceğine ilişkin satıcının taahhüt ve yükümlülüklerini gösterir. Garanti belgesi satıcı için yükümlülük, alıcı içinse hak demektir ve tüketiciyi koruma amacıyla Sanayi Bakanlığı tarafından verilen bir izin belgesidir.
Hukuki bir sonuç meydana getirmesi amaçlanan, bir ya da birden fazla kişi ya da kuruluşun, karşılıklı irade beyanıyla kurulan işleme sözleşme adı verilir. Bir sözleşmenin geçerli olması, kanunda aksi bildirilmediği sürece şekil şartına bağlı değildir. Kanun ile sözleşme için öngörülmüş bir şekil kuralı varsa, bu kurala uyulmadan kurulan sözleşmeler hüküm meydana getirmez.
Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen, satışı yapan kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya ünvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerinin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir sembolün ve cihaz sicil numarasının gösterildiği belge.
Konsimentoya karsılık esyanın çekilebilmesi için talimattır. Ticarete konu esyanın yüklenmesi veya bosaltılması öncesinde tasımacıya hitaben emir mektubu olarak verilen ordino ile mal sahibinin islemleri tamamlanır ve ordino gümrük idaresine teslim edilir. Sözlük anlamı yalnızca deniz yoluyla gerçeklesen ticaretler için olsa da uygulamada hava, kara ve demir yolu tasımacılığında da yer alan bir belgedir.
Taşıma senedi olarak da bilinen, üzerinde yükleyici, alıcı, ihbar merci bilgileri başta olmak üzere söz konusu ticari işlemle ilgili her türlü bilginin yer aldığı kıymetli evraktır. Sözlük anlamı ise taşınmak için gemiye teslim edilen mala karşılık verilen alındıdır.
Sektör fark etmeksizin evlerde bile bazı durumlarda not almaya ihtiyacımız olabilir. Hangi konuda olursa olsun aklımızda tutamayacağımız önemli bilgileri, önemli kişilerin telefonlarını kısacası önemli ve unutulmaması gereken her şeyi not almak için bloknotlar devreye girer. A5 – A4 gibi farklı ebatlarda üretilebilir.
Küp Blok Not firmaların uzun süreli tanıtımı üstlenen müşterilerinizle aranızdaki bağı sağlamlaştıran ve iç yapraklarındaki firma bilgilerinizle sizlere kolay ulaşmayı sağlayan tanıtım ürünüdür. Ebat, amaç ve kullanım özellikleriyle farklı standartlarda üretilebilen bloknotlar, firma reklam - tanıtım - promosyon ürünü olarak önemli bir yer tutmaktadır.
Reklamın ve tanıtımın büyük önem kazandığı günümüzde kullanılan yöntemlerin başında kataloglar gelir. Kataloglar, firmaların ya da kurumların ürünlerini ve hizmetlerini tanıttıkları, belli bir sırayı takip kitapçıklardır.Şirketler yeni sezona ait ürünlerini, tasarladıkları bütün ürünleri, indirim kampanyalarını ya da verdikleri bütün hizmetleri kataloglaryoluyla duyurarak potansiyel müşterileri çekmeye çalışırlar.
Klasik reklam araçlarının en etkililerinden olan broşür, hedef müşteri kitlesine ulaşması bakımından ilk sıralarda yer alır. Dijital ve ofset broşür hazırlama, müşteriye firmanın varlığını duyurma, kısa,etkili ve doyurucu ürün ya da kampanya bilgileri verme ve firma bilinirliğini arttırma gibi amaçlarla kullanılır. Broşür hazırlama ve dağıtımında amaç, firmanın faaliyet yürüttüğü alandaki ürünleri ya da hizmetleri hakkında net bilgiler vererek müşterinin ilgisini çekmektir. Bu yolla hem ürünler ve hizmetler hakkında müşteri bilgilendirilir hem de kampanyalar ve yenilikler duyurulur.
Bir Konu veya bilgi alanı üzerine ya da belirli bir amaç için yazılmış veya basılmış kağıtların bir araya getirilmiş ciltli yahut ciltsiz şekli, bilgiyi yazılı olarak başkalarına nakletmek, aktarmak için bulunmuş vasıta şeklinde tanımlayabileceğimiz kitap, gerçekten bilginin insanlar arasında yayılmasında birinci planda yer alan vasıtadır. Kitap, bu bakımdan insanlığın kağıttan hafızasıdır.
Afişler başlıca iki kategoriye ayrılmaktadır. Bir ürünün satışını artırmak için kullanılan reklâm ve ticaret afişleri; çeşitli bilgileri, olayları, düşünceleri ve öğretileri yaymak için kullanılan resmî haber ve propaganda afişleri. Her iki afiş türü de, halkı etkileyebilmek ve yönlendirebilmek için, beğenisini kazanmak zorundadır. Afiş, kendisine yön veren belirli amaçları yerine getirmesi açısından önemli bir toplumsal rol oynar. Halkın girip çıktığı yerlere, duvarlara, sokaklara, garlara, yol kenarlarına asılan afişler günlük yaşamımıza girmiştir. Özellikle kentlerde, çevre düzenlemesine gerçek bir üslup kazandırmıştır.
Firmaların kurumsal anlamda kendilerini ifade etmelerine yardımcı olan başlıca araçlardan biridir. İçinde; kartvizit, antetli kağıt, tanıtım amaçlı broşür veya katalog, USB stick gibi bir sürü tanıtıcı öğeleri bulundurabilir. Firmaların kısa sürede kendilerini tanıtması için en ideal tanıtıcı üründür.
Taşıma amacıyla kalın gramajlı kartondan üretilmiş farklı ölçülerde üretimi mevcut olup geniş bir tasarım alanına sahip reklam ve tanıtım aracıdır. Karton Çanta, firmalar tarafından, genellikle dikey ya da yatay tercih edilen karton çantalar, isteğe bağlı olarak değişik şekillerde üretilebilmektedir. Genellikle kuyumcular, hediyelik eşya mağazaları, giyim, kozmetik, saat, fuar ve tanıtım gibi sektörlerde kullanılmakta olan karton çantalar, üzerlerinde firmaya ait bilgilerinde oluşu sebebiyle firmaların reklam araçlarındandırlar.
Kutu tasarımı bir ürünün elbisesidir. Sokağa yanlış elbise tercihi ile çıkmamızın ne kadar olumsuz dönüşleri olacaksa bir ürünü yanlış kutu tasarımı ile piyasaya sürmenin de o kadar hatalı dönüşleri ve markaya zararları olacaktır. Bu sebeplerle ürünlerinizin doğru etiket ve kutunun tasarlanması ve sunumu büyük önem arz etmektedir. Büyük emekler sarf edilerek üretilmiş olan, ciddi bir Ar-Ge ve yatırım maliyeti ile ortaya çıkan her ürün, onu en doğru tanıtacak kutularda sunulmalıdır. Kutu tasarımlarında tüketici beğenileri, ürünün doğru kullanımına yönelik dizayn ve pratiklik en önemli kriterlerdir.
Evlerin en çok ve çabucak kirlenen yerleri mutfaklardır. Gün içinde bütün aile fertlerinin girip çıktığı, yemeklerin yapıldığı genellikle o yemeklerin yendiği mutfakların kirlenmesi kaçınılmazdır. Mutfaklarda tezgahla birlikte en çok da mutfak masası ve masa örtüsü kirlenir. Dijital ve ofset amerikan servis gibi pratik bir çözüm ise bu kirliliği biraz da olsa azaltmak için pratik bir yöntemdir. Aynı şekilde restoranlarda da her müşteriden sonra masa örtüsünü değiştirmek oldukça zahmetli olacağı için Amerikan servis kullanımı oldukça pratik bir çözümdür.
En sade haliyle bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıran markayı, harf, simge (görsel veya çizim) veya her ikisinin birden kullanıldığı özgün çizimlere denir.
Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir. Bir başka deyişle kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür. Kurumsal kimlik firmalarda ortaya çıkabilecek olan kimlik kargaşasını yok eder. Aynı zamanda iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmaların, müşterilerin ya da hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını, firmaların saygınlığının artmasını sağlar. Ayrıca, etkili ve akılda kalıcı şekilde oluşturulmuş bu kimlikler firmalar tarafından da özümsendiğinde, müşterilerin gözünde firmalara olan güveni artırarak, firmaların akıllarda daha çok yer etmesine olanak sağlar. Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde firmalar kurumsal kimlik tasarımına özen göstermeli hatta bunun için alanlarında uzman profesyonellerle çalışmalıdırlar. Çünkü kurumsal kimlik bir nevi kurumun imzası görevini görecektir ve bir kez kullanılmaya başlandıktan ve insanlar oluşturulan bu kurumsal kimlik ile firmaları kafalarında bağdaştırdıktan sonra, firmalar için tekrar bir kurumsal kimlik oluşturmak çok zor ve zahmetli bir süreç olacaktır.
Dergi düzenli aralıklarla çıkan bir fikir yayınıdır. Dergilerin içerisinde çeşitli konular, makaleler, eleştiri, tartışmanın yanı sıra renkli fotoğraflar ve karikatür vardır. Dergiyi gazeteden ayıran ise ciltli olmasıdır. Sayfaları birbirlerine yapıştırıcı yada zımba ile tutturulur. Kapağı ilgi çekici olmalıdır. Kapakta özenle seçilmiş bir fotoğraf yer almalıdır. Derginin iç sayfaları ince, kapaktaki sayfalar ise daha kalındır ve kapakta da kuşe kullanılır. Genellikle kuşe kağıda, çok renkli tasarımlar ve yüksek kaliteli görseller ile oluşturulur. Şirketin ürünlerinin fotoğrafları konulabilir istenirse bu fotoğraflar çeşitli görsel efektlerle ilgi çekici olabilir.
İnsanların okuyarak kendilerine uygun yemeği kağıt üzerinde seçmelerine vasıta olan, önceden hazırlanmış yemek listesidir.
İnternet sitelerinde tanıtım, reklam amacıyla yerleştirilen, farklı boyutlarda, sabit yada hareketli olabilen janjanlı panolardır. Her internet sitesinde çeşitli boyutlarda bulunurlar. Burada amaç ziyaretçilerinizi reklamverene en verimli şekilde yönlendirebilmektir. Genellikle ücret karşılığında banner reklamlar verilebilirken, bazı kullanıcılar kendi bannerlarını birbirleriyle takas ederek ziyaretçi trafiklerini arttırmayı amaçlarlar.
Kesim için üretilmiş renkli folyolar kullanılır. Vektörel çizimler grafik bilgisayar vasıtasıyla plotter folyo kesim makinesine gönderilir. Plotter renkli folyoyu, tasarıma uygun olarak keser. Ayıklanıp, boyutuna göre transfer bandına alındıktn sonra uygulama yapılır. Skala renklerinin dışında; gümüş yaldız, altın yaldız, metalik gri, reflektör, fosfor kaplamalı gibi dijital baskıda olmayan seçenekler sunar. Folyo kesim çoğunlukla yazı kesim olarak kullanılmaktadır. Folyolar, yapıştırılacak zemin, ortam ve sıcaklık farklılıklarına göre, marka kalitelerine gore değişmekte olup, siz değerli müşterilerimize dilediğiniz zaman numune hazırlanıp sunumu yapılabilir.
Matbaa tekniğinde kullanılan film,kalıp gibi unsurların ortadan kaldırılmasıyla dijital olarak çekilmiş bir fotoğrafın ya da taranmış bir resmin bilgisayar yardımı ile uygun programlarda metin,grafik,çizim v.b. gibi görselin hazırlandıktan sonra dijital baskı makinaları yardımıyla doğrudan baskı malzemeleri (Vinil, Folyo, One Way Vision, Mesh, Canvas, Cast folyo, vs) üzerine basılması işidir. Baskılar matbaadaki gibi CMYK denilen ana renklerden oluşmaz. RGB denilen teknikle baskı gerçekleşir.
Özellikle makine sanayi sektöründe yoğun olarak kullanılır. Kullanıcının emniyetini sağlamak, doğru ve zamanında yönlendirilmesini sağlamak için kullanılır. Tüm iş yerlerinde özellikle fabrikalarda kullanılır. İstenilen ölçü ve özel kesimlerde üretimi gerçekleşir.
Serigraf baskı, elek baskıdır. Çerçeveye gerilmiş ipek üzerine emisyon dökülür ve ışığa hassas duruma getirilir. Film bu şekilde pozlandırılır. Işık gören yerler boyayı alta sızdırarak baskı gerçekleşir. Genellikle kendinden yapışkanlı stickerlar, kalemler, şişeler, bez, ağıt v.s. üzerine serigrafik baskı yapılır. Ofset baskı ise düz baskıdır. Kalıpta poz görmeyen yerler su tutmaz. Su olmayan yerler boyayı tutar ve kauçuğu boyar, kauçuk ise kağıdı boyayarak işlem gerçekleşir. Genelde masaüstü reklamcılık dediğimiz kağıt üzerine baskı işlerinde kullanılır.
Ajanda, hedef kitlenizde, pazarlama yaptığınız potansiyel müşterilerinizde ve gerçek müşterilerinizde kullanabileceğiniz kalıcı ve etkili bir promosyon malzemesidir. Ajandalar değişik tür ve ebatlarda üretilebilir. Tamamen müşterilerimizin zevkine ve ihtiyaçlarına göre üretilen ajandalarda deri, suni deri kapaklar kullanılabileceği gibi, tamamen baskılı olarak üretilmiş ve kalın malzemeye giydirilmiş olan parlak ya da mat kapaklar da kullanılabilir.
Takvim değişik tür ve ebatlarda üretilebilir. Takvim baskısında önemli olan takvimin kullanılacağı yerin özelliğidir. Duvarda ve asılı olarak kullanılacak takvimlerin sayfaları genelde dayanıklılığı yüksek kağıtlardan üretilirken, sekreterya ya da ofis bölümlerinde kullanılacak takvimler ise daha çok görsel öge ve fonksiyonellik içerek ve askılı takvimlere göre daha küçük boyutlarda üretilir.